Factura

De:

Verneda 23 B2
Anglès,
17160, Girona
628748260

NIF: 40366867G

Número Factura S018
Factura de fecha noviembre 10, 2023
Import total €72.60
Para:
SIMTECHPRO S.L.

C/ DEVESA 2
08760 MARTORELL

NIF: B-65355950

Unitat Servei PreuSub Total
1 Desplaçament
€40.00€40.00
2 Hores €10.00€20.00
Sub Total €60.00
IVA €12.60
Import total €72.60

Número de compte ES67 0081 0222 6200 0628 8535 Banc Sabadell